top of page

3Kant Elastisk trekantslist

Produktinformation

 

Ett trekantigt, mjukt gummibitumen isolerband.

Med hjälp av 3Kant isoleringsbandet får vi till stånd vattentäta ock flexibla fogar.

Isolerbandet är enkelt, lätt och snabbt att installera.

Bruksområde

 

För tätning mellan Byggnadens stenfot och fundament. Också i sprickor mellan gatuasfalt, eller gård asfalt och byggnadens stenfot eller vägg.

Vatten isoleringen i gamla byggnader är mycket ofta ofullständig och speciellt i källarutrymmen kan bli fuktiga av regnvatten.

Användningen av 3Kant tätningsbandet förhindrar regnvatten att sippra in.

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

Bruksmanual

 

Tätbara ytor ren görs från lös material, damm och smuts t.ex. med borste.

Ytorna torkas vid behov med gaslåga iakttagande alla förrordningar och föreskrifter för eldarbete.

För att uppnå den bästa tätheten lönar det sig att använda Primer lösning.

3Kant isoleringsbandet appliseras genom att upphätta fogsidan med gaslåga och att trycka tätningsbandet omedelbart på plats.

Uppvärm tills bandets fogytor blir oljeaktiga. Lågan riktas så att bottnet uppvärms samtidigt. Iakta speciellt bandkanternas tillräckliga smältning.

Isolerbandet förlängs genom att upphätta förlängningställena och genom att trycka hårt fast förlängningen.

Förlängningens yta utjämnas vid behov med ett hett järn.

 

Storlekar och förpackning

Andra storlekar

Specialprofiler fabriseras enligt beställarens önskemål

Avfall

Överskottsmaterial avkastas som normalt industriavfall.

Mellanplasten och pafflådan kan cirkuleras

bottom of page