top of page

Produkter

Polymermodifierade bitumenband

Användningsändamål: För vattenisolering och elastisk tätning av fogar mellan asfalttrottoar och husets stenfot. För avstyrning av regnvatten.

Andvändningsändamål: Insättning som svetsbar trekantslist som avrundar hörnen mellan brodäcket och kantbalken före isoleringen med tätskikt. Och som trekantslist i tak-, balkong-, och skorstenhörn och som trekantslist i hålkäl inom husgrundsarbete. Ingen sågning nödvändig. Inga överloppsbitar. Lätt att fästa med gaslåga.

Användningsändamål: För tätning av läckande rännor och plåttak. Även så för tätande av små sprickor i asfalten på gårdar, parkplatser och trottoarer. Kubit reparationsband är töjbart och fleksibelt.

Användningsändamål: fog för tätning mellan asfaltfiler på asfaltgator, -gårdar och –trottoarer i gjutskedet. Det förhindrar effektivt uppbildning av sprickor mellan asfaltsfilerna.

Användningsändamål: Limmande av gatornas kantsenar på asfalt-, betong- eller stenyta. Passar även för fästande av tjocka plattor. Finns även tillhändig som bitumenmassa för att fabriksframställa färdiga kantstenar med pågjutet bitumenlim.

Användningsändamål: För att täta olika betongelement och brunnsringar. TOP gummibitumenband är kemikaliebäständigt och skyddar mot tjäle. Olika profilstorleker.

Användningsändamål: vattenisolering av längs och tvärsgående fogar i fjärrvärme-element. Samt för att limma betongelementen tillsammans.

Elastostrip används för sammansatta förslutna betonglådor, manhål, inspektionsrum, kassuns, tunnlar och betongrör.

Please reload

Polymermodifierade bitumenmassor

= Kallt motstånd
= Mjukpunkt
= Penetration

Gummibitumen av hög kvalitet för vattenisolering av betongytor.

Kvalität bitumen för att isolera betongytor

Brukbeständig fogbitumen för asfaltfogar.

För tätning och korrigering av uppsågad asfalt samt reparering av asfaltsprickor.

Please reload

Andra produkter

En upphöjnings ring av HDPE-plast för upphöjning av brunnslock eller för korrigering av lutning.

Please reload

tiivistysnauhat
bitumimassat
bottom of page