top of page

Elasto elementkanal isolering

Produktförklaring

 

Vid produktutväckling av Elasto kanal isoleringsbandet har vi tagit i beaktande fjärrvärme-enheternas erfarenhet under årtionden vid förtätning av betongkonstruktioner.

Genom att förena vår egen erfarenhet med fjärrvärme-enheternas och även med material- leverantörernas knowhow, har vi framstält Elasto- massan som uppfyller alla mekaniska, fysikaliska och kemiska beständighetskrav av fjärrvärmebetongelementsfogar.

Användingsändamål

Förtätning av längs- och tvärsgående fogar för fjärrvärmebetongelement och för elastisk tätning av betongelement för byggnader och broelements fogar. Vid specialinstallationer är det värt att kontrollera av tillverkaren att materialen passar tillsammans.

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

 

Bruksanvisning

Ytorna rengörs av dam, smuts och lösgods med borste. Ytorna torkas med en gaslåga iakttagande förordningar och lagstadning som berör eldarbete. 

 

Skär ut färdigt den fodrade mängden av Elasto isoleringsband. Banden fogas tillsammans genom att skära fogarna diagonala. I kalla förhållanden kan betongen och/eller bandet uppvärmas med gaslåga. Vid uppvärmning av bandet räcker det att bandets yta blir oljeaktig.

Standard profil

25X20 mm 42 m / låda

Andra profiler

15x15 mm
20x15 mm
20x20 mm
30x25 mm

Avfall

Överskottsmaterial avkastas som normalt industriavfall.

Mellanplasten och pafflådan kan cirkuleras

bottom of page