top of page

Elastostrip isoleringsband

Produktförklaring

Elastostrip är ett polymermodifierad bituminenband. Elastostrip tillverkas i olika profiler för att täta alla typer och storlekar av betongelement, -lådor, -inspektionsrum, -rör osv. Plastelastiska egenskaper och hög vidhäftning ger en permanent vattentätning.  Tål även mindre markrörelser, sidobelastningar osv. Elastostrip är resistent mot sulfater, syror, alkalier, salter, grundvatten, fett, avlopp och mikro-organismer.

Elastostrip gör det möjligt för entreprenören att snabbt och ekonomiskt installera vattentäta kulverts, ringar och andra prefabricerade betongkonstruktioner utan att det behövs in situ gjutning. Elastostrip levereras i rullar. Elastostrip är skapad efter många år av forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med ledande tillverkare av prefabricerade betongprodukter.

Elastostrip har testats till tillämpliga delar baserat på standarder som DIN 4062 och funktionella behov. Dessutom har utförts tester av tilverkaren av betong produkten som visar att Elastostrip uppfyller kraven i EN 1917 (ny Europeisk standard för avloppsbrunnar av betong och -fogar). Det gör det möjligt för betong tillverkaren att leverera enheter som uppfyller den nya standarden.

Användningsändamål

Elastostrip används för sammansatta förslutna betonglådor, manhålor, inspektionsrum, kaissons, tunnlar, betongbrunnar och -rör.

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

 

Bruksanvisning

Priming
Alla fogar måste vara rena och torra och eventuellt löst material måste avlägsnas. Möjlig ytfukt bör bortas med en gaslåga. Då sprids Elastostrip Primer på båda sidor av fogen. (Undvik spärrspåret som finns på vissa kulverts). Primern får torka innan Elastostrip-installationen påbörjas.

Efter att primern har torkat applicera Elastostrip inom 8 timmar, se till att alla gemensamma sidor är rena och torra. Det kan vara nödvändigt att värma Elastostrip med en gaslåga för att öka hållbarheten.

Applicera Elastostrip av rätt storlek på fogen, som visas på ritningarna på sidan 3.

På kulvert och betongrör värms ytan på Elastostripen med en gaslåga för att uppnå initial vidhäftning. Värm inte mer än att ytan blir oljeaktig.

Placering av Elastostrip
Placera den trapetsformiga delen av Elastostrip på boxkulvert för att täcka höljets sluttande yta. De traditionella rektangulära tvärsnitt som är mindre bör placeras på mitten av ytan.

Att ansluta Elastostrip
På manhål, boxkulvert och betongrör skär ändarna av Elastostrip bandet diagonalt med kniv. Utjämna ytorna med en gaslåga.

Manhål och inspektionsluckor
På manhål och inspektionsluckor (DN 1350 till 3000), använd dubbelband på toppdelarna. På alla manhål och inspektionsluckor skär av eventuellt överskott av bandet på brunnens indre sida.

På manhål bör den pålagda belastningen från de övre enheterna vara tillräcklig för att komprimera Elastostripen. Se till att Elastostripen komprimeras med minst hälften av dess tjocklek före någon vattentest.

Boxkulverts och betongrör
På kulvert och betongrör justera fogen med hjälp av en mekanisk vinsch så att inre gapet på fogen blir circa 10 mm. Den trapetsformade (kilformade) Elastostripen kommer att fylla fogen i mitten och inuti på boxen och i mitten och utsidan på alla rör. Eventuellt utpressat band skall avskäras.


Läckage
I fall fogen skulle läcka, kontrollera om det saknas Primer, om anslutningen av ändarna av bandet är ok. Om detta inte hjälper kontrollera dimensionen av betongenheterna,

Avfall

 

Överskottsmaterial avkastas som normalt industriavfall.

Mellanplasten och pafflådan kan cirkuleras

Mer information

Nedladda: Elastostrip broschyr

bottom of page