top of page

Joule KB2 90/80

Special elastisk Polymer bitumen KB2 är en fogningsbitumen för fodrande fogningar.

Produktförklaring

Bitumen Sealing Oy´s Special plastiska fogbitumen KB2 är ägnad för att sammanfoga sprickor i asfalten.

KB2 bitumen används på fodrande ställen var asfalten rör sig mycket t.ex. på grund av tjäle på vintern.

KB2 elastisitet i köld är specielt god så fogningen håller sig flera år. Den specialelastiska gummibitumen KB2 är tillverkad av en mycket högklassig bitumen som är rikligt modifierad med SBS gummi och tilläggsmaterial.

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

Förpackning

Siliconiserad pafflåda 15 kg / låda

Uppvärmning

Vid uppvärmning måste man använda en panna som är ägnad till uppvärmning av gummibitumen som är försädd med en termostat och med en blandare. Maksimal temperatur 190 Celcius.

Utspridning

Rekommenderad utspridningstemperatur är 180 – 190 C

För att minska på limmaktigheten är det rekommenderat att sprida på ytan fin sand.

Uppladdsbara tilläggsuppgifter

DOP CE KB2 (på finska)

bottom of page