top of page

Kubit reparationsband

Produktinformation

 

Kubit reparationsbandet är ett mångbruksband för tätning av vattenläckage, till reparering av sprickor och hål och för förstärckning av rostad plåt.

Kubit reparations band innehåller gummibitumen som gör att bandet är fleksibelt och töjbart.

Bitumen från sin sida limmar sig hårt fast vid olika ytor speciellt när man uppvärmar bandet.

 

Kubit bandet är lätt och snabbt att applisera.

Användingsändamål

För reparation av läckande rännor, för tätning av plåttak och fönsterlistors fogar eller hål och för tätning av betongytors sprickor och hål, och för tätning av sprickor i asfalt. För tätning av hål var möss kommer in. Möss undviker Kubit bandet för bandet fäster i deras tänder.

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

Manualen

Rengör de tätbara ytorna från damm och lös smuts så väl som möjligt. Skär ut den fodrande längden av Kubit bandet. Torka ytorna med gaslåga eller med en hetluftsblåsare iaktagande förordningarna för eldarbete. Uppvärm bandet på den sida som kommer mot hålet så att bandet blir flexibelt och blir oljeaktig på sin yta.

 

Tryck bandet hårt en stund mot det otäta stället. Uppvärm bandet ännu ovanpå, specielt dess kanter och tryck så att bandet har fäst sig överallt med bottenmaterialet.

 

Använd tjocka läderhanskar, trä- och metall redskap är också praktiska för att bearbeta kanten av bitummaterialet.

När bandet är välfäst uppstår en tät fog som är nötbäständig och motstår sol och köld för år och tal.

 

Bandet har längsgående utgrötningar för att lätta utskärning av smalare band.Standard profiler

3 mm x 120 mm och 3 mm x 30 mm
 

Avfall

Överskottsmaterial avkastas som normalt industriavfall.

Mellanplasten och pafflådan kan cirkuleras

bottom of page