top of page

TOP gummibitumenband

Produktinformation

 

Med hjälp av TOP gummibitumenbandet får vi vattentäta och kemikaliebäständiga fogar. En ringbrunn som är fogad med TOP bitumenband motstår yttre och inre vattentryck och tjälrörelser. Tack vare sina egenskaper tillåter TOP isoleringsbandet även större måttavikelser i betongringen än andra förtätningsmetoder.

Som tilläg limmar TOP gummibandet ringarna hårt tillsammans.

TOP gummibitumenband är lätt och snabbt att applicera både i sommar- och vinterförhållanden.

Vi har över 40- års ärfarenhet av dem.

Användningsendamål

För tätning av kloak-, inspektion- och regnvattenbrunnars fogar, betongelementens- och betongrörs fogar, fjärrvärme-elementens tvär- och längsgående fogar.

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

 

Installation instruktion

Ytor skall rengöras från damm, smuts och lösmaterial. Ytorna torkas vid behov med gaslåga iakttagande förordningar och lag gällande eldarbete.

Skär färdigt bandet till läng man behöver. Banden sammanförs vid fogen genom at skära dem diagonalt. I kalla förhållanderna kan man värma med gaslåga betongen och / eller bandets yta. Vid uppvärmning av bandet räcker det när dess yta blir oljeaktig.

Blockera tjälens effekt mot brunnar

Förhindra tjälskador på brunnar genom att rulla normal byggplast runt om de två övre betongringarna. Då förorsakar tjälen inga skador genom att lyfta upp betongringen.

Standard profiler

50 x 10 mm

20 x 20 mm

30 x 25 mm

Andra profiler

15 x 15 mm

35 x 20 mm

20 x 15 mm

40 x 10 mm

25 x 20 mm

60 x 12 mm

75 x 15 mm 

Specialprofiler enligt beställarens önskemål.

Avfall

Överskottsmaterial avkastas som normalt industriavfall.

Mellanplasten och pafflådan kan cirkuleras.

bottom of page