top of page

TOP Triangle hålkälslist av bitumen

Produktinformation

Med hjälp av TOP Triangle hålkälslist får man till stånd vattentäta avrundningar av kanter till olika betongkonstruktioner t.ex. till broar. TOP Triangle hålkälslist fungerar ävenså på taken som en hålkälslist i hörnen utan materialförluster. Den ger vattentäthet, är enkel, lätt och snabb att installera.

Användningsområden

TOP Triangle listen används som ett hålkälslist i hörnen mellan brodäcket och kantbalken före isolering med tätskikt. Det används också som hålkälslist i hörnen i taken under det svetsbara tätskiktet.

Förmån av bitumbaserad trekantslist är:

- eftersom trekantslisten svetsas i hörnets både sidor blir avrundningen också vattentät

- när tätskiktet sedan svetsas ovanpå trekantslisten formar de en gemensam tät fog ända till origo punkten av hörnet.

- listen av bitumen formar sig fleksibelt också på ett underlag vilkets toleranser varierar

- överlåppsbitar blir mycker mindre

- man använder samma verktyg som i fästandet av tätskiktet: gaslåga

- listen och tätskiktet har samma basmaterial

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

Manualen

Broarna: de tätade ytorna måsta grundligt renas från damm och smuts helst med en borste.

Ytorna torkas vid behov med en gaslåga iakttagande då föreskrifterna för eldarbete.

Man installerar TOP Triangle hålkälslisten genom att värma upp två kontaktytor med gaslåga och genom att trycka listen hårt in i hörnet när listens ytor har blivit oljeaktiga.

Lågan riktas på ett sådant sätt att ävenså betongkanterna vart listen skall limmas blir uppvärmda samtidigt.

Man fortsätter listen genom att man upphättar förlängningspunkterna och trycker ändorna hårt tillsammans när de blivit oljeaktiga. Fortsättningsytorna ytjämnas vid behov med ett hett järn.

Tak och balkong

TOP Triangle listen installar man i takernas hörn med gaslåga före svetsande av tätskikt. Tätskiktet svetsas på Triangle listen normalt så att avrundningen blir vattentät. Limmandet sker här med att upphätta fästytan med gaslåga och där igen iakttagande förskrifterna för eldarbete.

Profiler och förpackning

Vi levererar profiler även enligt med beställarens önskemål

Avfall

Överskottsmaterial avkastas som normalt industriavfall.

Mellanplasten och pafflådan kan cirkuleras

bottom of page