top of page

TSM TOP fogningmassa 75/30

Produktförklarning

 

TSM massan är både ett fogningsmedel för hår- och större sprickor i asfalt och fyllningsmedel för uppsågade spår både i asfalt och betong eller sten t.ex för kablar.

TSM massan används i smält tillstånd. Massan innehåller bitumen, gummi och plast elastomerer.

Brukanvisning

TSM massan uppsmälts i en bitumenpanna som innehåller termostat och blandare. Maksimal temperatur 190C. Massan hälls i sprickan, spåren, eller fogen med en bitumkanna eller med maskinell installering.

 

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

 

Förpackning

Siliconiserad pafflåda 20 kg / låda

Engångspall 100x120cm, 49 lådor, 980 kg/pall

Uppbevarning och transport

Uppvärmning

Vid uppvärmning måste man använda en panna som är ägnad till uppvärmning av gummibitumen som är försädd med en termostat och med en blandare. Maksimal temperatur 190 Celcius

Utspridning

Rekommenderad utspridningstemperatur är 180 – 190 C

För att minska på limmaktigheten är det rekommenderat att sprida på ytan fin sand.

Nedladdsbara tilläggsuppgifter:

CE TSM (på finska)

bottom of page