top of page

Valtti-Asphalt fogband

Produktinformation

 

Med Valtti-Asphalt bitumenbandet får vi tillstånd täta och flexibla fogar mellan asfaltfilerna. Valtti-Asphalt bitumenbandet innehåller polymermodifierad bitumen med den påföljden att fogen blir tät och flexibel.

Valtti-Asphaltbandet installeras mot kanten anden just gjutna filen. När den nya asfaltfilen läggs prässas Trump-Asphalt bandet mellan den gamla filens kant och den just lagda nya asfaltfilens kant. Bandet uppvärms och sammanbinder fogen mellan de två filerna.

Bruksområde

 

Som Foglim mellan asfaltfilarna. En mycket lönsam investering för gårdar och parkeringsplatser. Valtti-Asphalt fogband skyddar asfaltfogen mot vatten, snö och dess följder: tjälskott som söndrar fogen och måste repareras ofta vilket är den största skadan på asfalten.

Hett- / eldarbete

Upphettningen är hett arbete var man måste rätta sig till försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter.

Manual

Ta ut bandet från rullen och ställ den mot den gjutna filens kant så att att bandets 10mm bred sida är lika med vägytans övre kant. Tryck bandet fast mot filens sida.

 

Kör den nya asfaltfilen på sin plats. Den nya filen uppvärmer bandet och prässar den mellan filerna. Bandet förbinder sig med asfaltfilerna i fogen och smälter fast med den båda.

Vid kalla förhållanden kan bandet uppvärmas med gaslåga.

 

När du reparerar tjälskada ta bort de lösa små asfaltbitarna. Om vädret är kallt och om massan du användär har svalnat kan du uppvärma bandet med en gaslåga så att den blir mjuk och oljeaktig.Profiler

50 x 10 mm
 

 

Avfall

Överskottsmaterial avkastas som normalt industriavfall.

Mellanplasten och pafflådan kan cirkuleras


Nedladdningsbart innehåll:

Säkerhetsdatablad

bottom of page